Articles

Del bell projecte Why Democracy?

Josep Gifreu

ón temps difícils per a la democràcia i per als valors que ens han empès als humans de saltar des de l’estat permanent de guerra a imaginar el govern del poble pel poble. Ara, a guerres, dictadures i terrorismes, s’afegeix la crisi econòmica per fer més àrdues les pràctiques de la deliberació, del debat públic i la participació en les grans decisions. Les que ens afecten com a comunitat política o les que ens interpel.len com a comunitat humana. Per això, abocats al destí incert de les polítiques econòmiques i als avatars de la borsa i dels mercats, anima de veure l’emergència d’iniciatives transnacionals i transmediàtiques com Why Democracy?

Impulsat des d’Àfrica, el projecte Why Democracy? (www.whydemocracy.net) pretén ser un petit revulsiu de cara a la sensibilització i extensió de la democràcia. Neix el 2007 com a iniciativa del grup STEPS (www.steps.co.za), format per ciutadans de Sudàfrica i de Dinamarca. Busquen les sinergies entre grans mitjans audiovisuals, xarxa d’Internet i centres educatius per estendre els ideals democràtics. L’objectiu és aconseguir una presència de produccions documentals de qualitat a favor i entorn de la democràcia en els canals de TV de servei públic, i també a Internet a través de buscadors, xarxes socials i altres modalitats d’intercanvi. Ara ja són més de quaranta els canals de televisió, la gran majoria de servei públic, que integren i alimenten el projecte. Hi participen, entre moltes altres, cadenes com BBC, ZDF/Arte, PBS, NHK, Al Arabiya, etc.

L’octubre de 2007 començaren a distribuir deu documentals-- un dels quals és Taxi to the Dark Side (Alex Gibney, 2007), que obtingué l’Òscar al millor documental 2008 --, que es poden veure en línia. El paquet que ofereixen, amb les guies corresponents per a la comprensió i extensió del debat, és format pels documentals esmentatsi disset curtmetratges d’uns deu minuts. El procés de selecció d’aquests curts resulta molt indicatiu del que pretén l’organització. Es van convidar realitzadors independents a festivals i tallers d’Europa, Àfrica, Amèrica Central i Àsia, a presentar propostes de curts que responguessin a la pregunta “Què significa per a mi la democràcia?” Els resultats de la selecció i producció es poden visionar a la web i estan disponibles a efectes educatius. N’hi ha d’Iran, de Kènia, d’Índia, d’Itàlia, de Cuba, de Croàcia, de Nepal. N’hi ha d’impactants i de no tant reïxits. Però és un excel.lent mosaic del compromís de l’organització i dels realitzadors audiovisuals amb la democràcia, els drets humans i els drets dels pobles.

(El Temps, 1-2-2011)