Pončncies i conferčncies
Pončncies (selecció)
 • L’acadèmia i les polítiques nacionals de comunicació a Catalunya: ideació, fulgor i decadència d’una escola

  (2012) Ponència a la Jornada sobre polítiques de comunicació i crisi econòmica: perilla el sistema comunicatiu català?, UAB (OPC-InCom), 17 de maig de 2012

 • “¿Ciudadanos del mundo o espectadores de la barbarie? Notas sobre el estatuto político de las imágenes”.

  (2008) Ponència invitada al Congrés “Investigar la comunicación”, congrés fundacional de la Asociació Española de Investigación de la Comunicación (AEIC). Santiago de Compostela, 30-31 de enero y 1 de febrero de 2008.

 • “Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies: balanç de la penetració del català i perspectives”.

  (2007) Ponència invitada al Simposi Internacional sobre el Català al segle XX: balanç de situació i perspectives, Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007). Barcelona, 24-26 d’octubre.

 • “Pompeu Fabra i la premsa en els processos d’ordenació normativa del català modern”.

  Ponència presentada a la jornada sobre “La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra”, organitzada per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 20 de febrer.

 • (2007) “Els espais de comunicació en l’era de la globalització i les noves tecnologies”.

  (2006) Ponència presentada a les VIII Jornades de la Fundació Congrés de Cultura Catalana sobre “L’espai comunicatiu català. Les noves tecnologies i la cohesió dels PPCC”. Amposta, 24 i 25 de novembre.

 • “La digitalització i l’espai català de comunicació: reptes, oportunitats i incerteses”.

  (2005) Ponència invitada al XIV Congrés de Mitjans de Comunicació, València, 28 d’octubre.

 • “Notes sobre la recerca en comunicació a Catalunya: 20 anys de construcció del camp”.

  (2005) Ponència presentada a la XV Conferència anual de la Societat Catalana de Comunicació, Girona, 4 de juny.

 • “Les polítiques de protecció i de promoció del cinema”.

  (2004) Ponència (amb Carles Vivancos) invitada a les “Converses de cinema català”, Barcelona, 10-12 de juny.

 • “El futur de l’espai comunicacional català: les prioritats, les esperances”.

  (2003) Ponència llegida al “5è encontre de creadors: El futur de la cultura catalana”, Lleida, 28-30 d’abril.

 • “La pell de la diferència cultural. Notes sobre la qüestió de l’altre des de la cultura catalana”

  (2002) (“The skin of cultural difference. Some notes on the question of the other from Catalan culture”). Ponència invitada a la sessió sobre “Comunicació Intercultural” en el marc de la 23 Conferència de l’Associació Internacional d’Estudis en Comunicació Social (AIECS/IAMCR/AIERI), Barcelona, 23 juliol.

 • “Comunicación política y procesos electorales. El caso de Catalunya”.

  (2001) Ponència presentada al I Congreso Ibérico de Comunicación, Universidad de Málaga, Málaga, 7-9 maig.

 • “La cultura o la lluita entre el lloc i l’espai”.

  (2001) Ponència a la taula rodona “Territori i cultura” del 3r. Encontre de Creadors, Ajuntament de Lleida, Lleida, 18-19 d’abril.

 • “Debat sobre cultura: creació i fruïció en un món global interconnectat”

  (2000) Ponència presentada al Debat sobre Cultura, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 20 de novembre

 • “Les industries de l’audiovisuel et les espaces linguistiques en Europe”.

  (2000) Ponència presentada al Segon Seminari de Torí de l’EASS (European Audiovisual Summer School), celebrat del 25 al 28 de març.

 • “Elogi i crítica de la televisió pública”

  (1999) Ponència-marc, Terceres jornades parlamentàries sobre mitjans de comunicació audiovisual, Parlament de Catalunya, Barcelona, 22 de març.

Conferčncies (selecció)
 • El catalŕ i el nou espai de comunicació: balanç i perspectives de futur

  (2012) Conferčncia pronunciada al Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 23-1-2012.

 • “20 anys de l’espai català de comunicació: un objectiu encara possible?”.

  (2007) Conferència organitzada per la Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació (ESCACC) i pronunciada a la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). Barcelona, 21 de juny.

 • “Contra el Ministeri Mundial de la Veritat (Evocació de George Orwell i Winston Smith)”.

  (2003) Conferència inaugural del XII Congrés de Mitjans de Comunicació, València, 21 d’octubre.

 • “La traducció i el combat per les identitats. El cas de l’audiovisual europeu”.

  (2002) Conferència invitada a la jornada “Filòlegs en temps de crisi”, organitzada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 15 febrer.

 • “Un pont entre dos espais: dels territoris històrics del català al ciberespai”.

  (2001) Conferència llegida en el marc de “Els debats dels Octubre”, València, 25 d’octubre.