Llibres
Autor

La pell de la diferència
Comunicació, llengua i cultura des de l’espai català
J. Gifreu
(2006) Barcelona
Pòrtic
ISBN 84-9809-011-3

La potenciació de l’espai cultural i audiovisual català
J. Gifreu
(2003) Barcelona
Generalitat de Catalunya
ISBN 84-393-6130-0

El meu país
Narratives i combats per la identitat.
J. Gifreu
(2001) Lleida
Pagès Editors
ISBN 84-7935-780-0

Estructura general de la comunicació pública
J. Gifreu
(1991) Barcelona
Pòrtic (1a ed.)
ISBN 84-7306-442-9

Comunicació i reconstrucció nacional
J. Gifreu
(1989) Barcelona
Pòrtic
ISBN 84-7306-385-6

Mass Communications Research in Catalunya
J. Gifreu
(1989) Bellaterra
Servei de publicacions UAB
ISBN 84-7488-353-9

El debate internacional de la comunicación
J. Gifreu
(1986) Barcelona
Ariel
ISBN 84-344-1251-9

Sistema i polítiques de comunicació a Catalunya
J. Gifreu
(1983) Barcelona
L'Avenç

Coeditor

La producció audiovisual a Catalunya 2008-2009
J. M. Corbella, J. Gifreu (Eds.)
(2010) Girona
Documenta Universitaria
ISBN 978-84-9984-093-2

La producció audiovisual a Catalunya 2005-2007
J. M. Corbella, J. Gifreu (Eds.)
(2009) Barcelona
Generalitat de Catalunya
ISBN 978-84-96742-74-1

De Pujol a Maragall
Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2003
F. Pallarés, J. Gifreu, i A. Capdevila (Eds.)
(2007) Girona
Documenta Universitaria.
ISBN 978-84-96742-30-7

La colonització del ciberespai
The colonization of cyberspaceJ. Gifreu i L. Jofre (eds.)
(2003) Barcelona
Institut d’Estudis Catalans
ISBN 84-7283-684-3

La campanya més disputada
J. Gifreu i F. Pallarès (Eds.)
(2001) Barcelona
Pòrtic
ISBN 84-7306-736-3

Comunicació política i comportament electoral a les eleccions autonòmiques de 1995 a Catalunya
J. Gifreu i F. Pallarès (Eds.)
(1998) Barcelona
Editorial Mediterrània
ISBN 84-8334-000-3

Construir l'espai català de comunicació
J. Gifreu (dir.)
(1991) Barcelona
Centre d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya
ISBN 84-393-1770-0

La comunicació per cable a Catalunya
J. Gifreu (dir.)
(1988) Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
ISBN 84-7283-125-6

Comunicació, llengua i cultura a Catalunya: Horitzó 1990
J. Gifreu (dir.)
(1986) Barcelona
Institut d'Estudis Catalans