Currículum

Josep Gifreu i Pinsach

Catedràtic de Teoria de la Comunicació. Professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Departament de Comunicació.

josep.gifreu@upf.edu

(Actualitzat: març 2012)

Breu historial acadèmic i professional

atedràtic d’Universitat de Teoria de la Comunicació. Professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des d’octubre de 2008. Catedràtic de Teoria de la Comunicació ala UPF (1992 – 2008). Investigador coordinador del Grup de Recerca UNICA de la UPF (1995 – 2011) i director de l’Observatori OPA (2005 – fins el present). Sotsdirector de recerca del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual (UPF) (2004—2007). Degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF (1993-2000). Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1975-1991) i director del Departament de Periodisme de la UAB (1987-89). Doctor en Ciències de la Informació per la UAB (1982), llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (1975) i graduat en Periodisme per l’Escola de l’Església de Barcelona (1973). Periodista en actiu (1974-82).

Autor de diversos llibres sobre comunicació i cultura, investigador i assessor en polítiques de comunicació i polítiques culturals. Assessor extern del Govern de la Generalitat en polítiques de comunicació (2004-2006). Vocal del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (1997-2000). Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica (des de 1993). Director de Quaderns del CAC (2001 – 2012). Últim llibre: La pell de la diferència. Comunicació, llengua i cultura des de l’espai català (Barcelona 2006). Articulista habitual en diversos diaris i revistes sobre temes de comunicació i cultura.

Activitat acadèmica i professional
 • 1. Publicacions

(Vegeu els apartats de Llibres, Capítols de llibre i Articles en aquesta secció)

 • 2. Activitats de recerca

Coordinació Grup de Recerca UNICA-UPF (1995-2011)

Promotor i coordinador del Grup de Recerca consolidat UNICA-Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (www.upf.edu/depeca/unica), reconegut i finançat en les successives convocatòries de la Generalitat de Catalunya (última: resolució de 2009, n. Expedient 00387).

Fundació i direcció de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA)

Fundador i director de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA: www.upf.edu/opa), posat en marxa el 2005 a la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Mitjans de Comunicació i Institut Català de les Indústries Culturals).

Projectes i contractes d'investigació

* (2012-2014) Membre investigador del Projecte de Recerca I+D Análisis de Relatos Audiovisuales sobre Civilizaciones y Culturas. Representaciones e interpretaciones sobre los relatos informativos de la televisión (ARACC),concedit pel Ministerio de Ciencia e Innovación en el marc del Plan Nacional de Investigación. Investigador principal: Dr. Miquel Rodrigo Alsina, del Grup UNICA (UPF)..

* (2011-2012-2013) Responsable Conveni de recerca trianual de la UPF amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per al manteniment i desplegament de les activitats de recerca aplicada a la producció audiovisual de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA: www.upf.edu/opa), signat el novembre de 2010.

* (2010) Informe para el Proyecto Irigoienazpikoa del Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa) / Gobierno Vasco: “La lengua catalana ante los retos de la comunicación en la era digital”. Entregado el 7 de diciembre de 2010.

* (2008-2009-2010) Responsable Conveni de recerca trianual de la UPF amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per al manteniment i desplegament de les activitats de recerca aplicada a la producció audiovisual de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA: www.upf.edu/opa).

* (2005-2006-2007) Promotor i responsable del Conveni de recerca de la UPF amb el Departament de Presidència (Secretaria de Comunicació) de la Generalitat de Catalunya per al disseny, preparació i desplegament de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA).

* (2004-2007) Membre investigador del Projecte de Recerca I+D Estrategias de comunicación social de los organismos del Estado a través de la publicidad institucional, concedit pel Ministerio de Educación y Ciencia en el marc del Plan Nacional de Investigación. Investigador principal: Dr. Xavier Ruiz Collantes, del Grup UNICA (UPF).

* (2002-2004) Investigador principal del Projecte d'Investigació I+D (referència BSO2001-0938) en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Titol del projecte: La televisión y la construcción de una imagen pública de la inmigración en España.

* (2003) Contracte de recerca amb la Fundació Jaume Bofill de Barcelona per a la realització de l’estudi “Projecte d’estudi sobre la campanya electoral al Parlament de Catalunya del 16-11-03”.

* (2002) Contracte de recerca amb el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la realització del projecte titulat "Línies de reflexió prospectiva sobre la potenciació de l'espai audiovisual i cultural català".

* Contractede recerca amb la Fundació Jaume Bofill de Barcelona per al projecte d’investigació titulat “Campanya electoral, mitjans i partits: Catalunya 1999, sobre les eleccions autonòmiques del 1999.

* Codirecció (amb el Dr. Francesc Pallarès, Departament de Ciència Política, UPF) del contracte de recerca amb la Fundació Jaume Bofill de Barcelona per al projecte d'investigació titulat "Comunicació política i comportament electoral a Catalunya en les eleccions autonòmiques de 1995".

* Direcció, com a investigador principal (1994-1996), del projecte DGCIT (Dirección General de Investigación Científica y Técnica: Proyectos de Investigación del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento) titulat: "El formato y la agenda temática de los noticiarios televisivos en españa".

* Direcció de la recerca (1993-94) titulada "La televisió i la transformació dels espais públics nacionals a Europa", subvencionada a través d'un conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació La Caixa, de Barcelona.

* Promotor i director (1989-90) d'una investigació prospectiva titulada "La construcció d'un espai català de comunicació", per encàrrec del Centre d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la col.laboració d'altres institucions de Barcelona, València i Mallorca.

* Promotor i director de dos projectes d'investigació subvencionats per l'Institut d'Estudis Catalans: "Comunicació, llengua i cultura a Catalunya: Horitzó 1990" (1983-85) i "La comunicació per cable a Catalunya" (1986-87).


Ponències i Comunicacions presentades a congressos

(2008) “¿Ciudadanos del mundo o espectadores de la barbarie? Notas sobre el estatuto político de las imágenes”. Ponència invitada al Congrés “Investigar la comunicación”, congrés fundacional de la Asociació Española de Investigación de la Comunicación (AEIC). Santiago de Compostela, 30-31 de enero y 1 de febrero de 2008.

(2007) “Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies: balanç de la penetració del català i perspectives”. Ponència invitada al Simposi Internacional sobre el Català al segle XX: balanç de situació i perspectives, Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007). Barcelona, 24-26 d’octubre.

(2007) “El ciberespai i les noves condicions de visibilitat de la ‘marca catalana’”. Ponència invitada al Congrés Internacional "Catalan Culture and Identity in the Digital Era", organitzat pel Centre for Catalan Studies de Queen Mary College, University of London, 5-7 de juliol.

(2007) “20 anys de l’espai català de comunicació: un objectiu encara possible?”. Conferència organitzada per la Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació (ESCACC) i pronunciada a la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). Barcelona, 21 de juny.

(2007) “Pompeu Fabra i la premsa en els processos d’ordenació normativa del català modern”. Ponència presentada a la jornada sobre “La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra”, organitzada per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 20 de febrer.

(2006) “Els espais de comunicació en l’era de la globalització i les noves tecnologies”. Ponència presentada a les VIII Jornades de la Fundació Congrés de Cultura Catalana sobre “L’espai comunicatiu català. Les noves tecnologies i la cohesió dels PPCC”. Amposta, 24 i 25 de novembre.

(2006) “Les polítiques de la diversitat cultural i les institucions internacionals”. Ponència presentada a les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Banyoles, 16 i 17 de juny.

(2005) “La digitalització i l’espai català de comunicació: reptes, oportunitats i incerteses”. Ponència invitada al XIV Congrés de Mitjans de Comunicació, València, 28 d’octubre.

(2005) “Notes sobre la recerca en comunicació a Catalunya: 20 anys de construcció del camp”. Ponència presentada a la XV Conferència anual de la Societat Catalana de Comunicació, Girona, 4 de juny.

(2004) “Les polítiques de protecció i de promoció del cinema”. Ponència (amb Carles Vivancos) invitada a les “Converses de cinema català”, Barcelona, 10-12 de juny.

(2003) “Contra el Ministeri Mundial de la Veritat (Evocació de George Orwell i Winston Smith)”. Conferència inaugural del XII Congrés de Mitjans de Comunicació, València, 21 d’octubre.

(2003) “El futur de l’espai comunicacional català: les prioritats, les esperances”. Ponència llegida al “5è encontre de creadors: El futur de la cultura catalana”, Lleida, 28-30 d’abril.

(2002) “La pell de la diferència cultural. Notes sobre la qüestió de l’altre des de la cultura catalana” (“The skin of cultural difference. Some notes on the question of the other from Catalan culture”). Ponència invitada a la sessió sobre “Comunicació Intercultural” en el marc de la 23 Conferència de l’Associació Internacional d’Estudis en Comunicació Social (AIECS/IAMCR/AIERI), Barcelona, 23 juliol.

(2002) “La traducció i el combat per les identitats. El cas de l’audiovisual europeu”. Conferència invitada a la jornada “Filòlegs en temps de crisi”, organitzada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 15 febrer.

(2001) “Un pont entre dos espais: dels territoris històrics del català al ciberespai”. Conferència llegida en el marc de “Els debats dels Octubre”, València, 25 d’octubre.

(2001) “Digitalització i comunicació a Catalunya: reflexions i propostes en temps de crisi”. Ponència presentad al seminari sobre “Els mitjans de comunicació a Catalunya en el context de la digitalització: perspectives empresarial, jurídica i cultural”, organitzat per CETC i INCOM, Barcelona, 19 d’octubre.

(2001) “Cultural diversity or sustainability of cultural difference? The European Union in the face of the new chalenges of GATS”. Paper acceptat a la International Conference “2001 Bugs – Globalism and Pluralism”, organitzat per Grices, Gresec and Labsic, Université du Québec à Montréal, Montréal, 19-22 setembre (suspesa a causa dels atemptats de l’11-S-01).

(2001) “Comunicación política y procesos electorales. El caso de Catalunya”. Ponència presentada al I Congreso Ibérico de Comunicación, Universidad de Málaga, Málaga, 7-9 maig.

(2001) “La cultura o la lluita entre el lloc i l’espai”. Ponència a la taula rodona “Territori i cultura” del 3r. Encontre de Creadors, Ajuntament de Lleida, Lleida, 18-19 d’abril.

(2000) “Debat sobre cultura: creació i fruïció en un món global interconnectat”, ponència presentada al Debat sobre Cultura, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 20 de novembre.

(2000) “Les industries de l’audiovisuel et les espaces linguistiques en Europe”, ponència presentada al Segon Seminari de Torí de l’EASS (European Audiovisual Summer School), celebrat del 25 al 28 de març.

(1999) “Elogi i crítica de la televisió pública”, ponència-marc, Terceres jornades parlamentàries sobre mitjans de comunicació audiovisual, Parlament de Catalunya, Barcelona, 22 de març.

(1999) “Els massmédia i la negociació de l’espai cultural català”, ponència presentada a la 9th London Conference on Catalan Studies: Language, Culture and Politics, Institute of Romace Studies, University of London, Londres, 12-13 de febrer.

(1998) “Els imperatius d’un nou servei públic català”, ponència presentada a la Jornada anual dels periodistes catalans i de la Societat Catalana de Comunicació, Col.legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 12 desembre.

(1998) “El binomi protecció/promoció de l’audiovisual: les polítiques de la Unió Europea”, ponència presentada al II Coloquio Brasil-Estado Español de Ciencias da Comunicación, organizado por Sociedade Brasileira de Estudios Interdisciplinares da Comincaçao (INTERCOM) i Departament de Ciencia da Comunicación de la Universidad de Santigao de Compostela. Santiago de Compostela, 23-25 novembre.

(1997) “Análisis de la agenda temática electoral en las elecciones autonómicas de Catalunya, 1995”, comunicación presentada al III Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, celebrado en Salamanca, 2-4 de octubre (Grupo de trabajo 4: Elecciones y comportamiento electoral).

(1997) “Las políticas de comunicación en Cataluña: balance y perspectivas”, ponència presentada a les Jornadas sobre la Administración y los Medios de Comunicación, Escola Galega da Administración Pública (EGAP) y Facultad de Ciencias de la Información, Santiago de Compostela, 19-20 de maig.

(1996) "Les marques del territori: la funció social de la comunicació local i comarcal", ponència presentada a les jornades "La premsa local i comarcal, a debat", Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud, Torrent, 25 de novembre.

(1996) "La paraula mediàtica en el mercat cultural català", ponència a les jornades "Una llengua, una cultura, una mercat", organitzades per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, València, 18-19 de maig.

(1996) "L'espai català de comunicació vers la sobirania cultural", ponència a les V Jornades de sociolingüística, Ajuntament d'Alcoi, Alcoi, 30-31 de març.

(1995) Ponència "Les relacions interregionals en la perspectiva europea", IX Jornades Projecte Nacional, Identitat i Convivència: País Valencià, Elx, 24-26 de març.

(1995) Conferència inaugural "Europa: les comunicacions contra les nacions?" del cicle VI Jornades sobre Europa, organitzades pel Patronat Català Pro Europa, el Bisbat de Girona i la Universitat de Girona, Girona, 16 de novembre.

(1995) Ponència "Cap a la consolidació d'un espai nacional de comunicació", Jornades de l'EUPV "País valencià: objectiu de progrés", València 28-29 de gener.

(1994) Ponència "Espais mediàtics i estructures de la reflexivitat", presentada a les jornades de filosofia KRTU sobre "El problema de la realitat", Girona, 1-3 de desembre.

(1994) Ponència "Les cultures i la dinàmica actual d'intercomunicació", presentada al col.loqui organitzat per IMCOM (Institut Méditérranéen de la Communication, París) a Barcelona-Sitges, sota el lema Progrés i Comunicació entre els Països del Mediterrani, 24 i 25 de novembre.

(1994) Ponència "Panorama de l'ús de les llengües en les emissions de TV per satèl.lit a Europa", presentada en ocasió de la visita de la Secció Filològica de l'IEC a la Universitat de Perpinyà, 20-21 de maig.

(1994) Ponència "Televisió i socialització a l'edat de la innocència", presentada a les Jornades sobre Televisió, Nens i Joves, organitzades per RTVV, València, 12-14 de maig.

(1994) Ponència "L'ús dels mitjans de comunicació i la transformació de l'espai públic", presentada al II Congrés Català de Sociologia (secció: Sociologia de la Comunicació), Girona, 15-16 d'abril.

(1994) Ponència "Una cultura sense estatut, unes polítiques sense Estat", presentada a les Jornades sobre Canadà, organitzades pel Comissionat per a Actuacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya i la Asociación Española de Estudios Canadienses, Barcelona, 11-14 d'abril.

(1994) Ponència "La comunicació i les indústries culturals", presentada a les Vuitenes Jornades: El nacionalisme català a la fi del segle XX, celebrades a Palma de Mallorca, 11-13 de març.

(1993) Ponència "Polítiques culturals i concentració de mitjans a Europa", presentada a II Congrés de Mitjans de Comunicació, organitzat per la Fundació Ausias March, València, 27-30 d'octubre.

(1993) Ponència "Catalunya i la reconstrucció de la identitat cultural", presentada al III Trobada Iberoamericana d'Investigadors de la Comunicació, celebrada a la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 29 juny-3 juliol.

(1992) Participació, com a ponent invitat, a les Jornades sobre Normes i Normalitzcaió Lingüística, organitzades per la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, dies 17-19 de desembre. Ponència: "Mitjans de comunicació i procés de normalització".

(1992) Ponència al Segon Congrés de Periodistes Catalans, organitzat pel Col.legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre. Títol de la ponència: "Avaluació i perspectives de la normalització del català als mitjans de comunicació".

(1992) Participació, amb comunicació acceptada, a la 18 Conferència General de la IAMCR/AIERI (International Association for Mass Communication Research), celebrada a Garujà (Sao Paulo, Brasil), 16-21 d'agost. Comunicació: "Communication Spaces and Rearticulation of the National Cultures. The European Case".

(1992) Participació, com a ponent invitat, al Simposi Internacional sobre "Drets lingüístics i drets culturals a les regions d'Europa", organitzat per l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) a Girona, 23-25 d'abril. Ponència: "Drets culturals i espais de comunicació".

(1992) Participació, com a ponent invitat, al III Simposio de la Asociación de Investigadores en Comunicación de España

(A.I.C.E.) sobre "La investigación en la comunicación", Madrid 8-9 abril. Ponencia: "Noticia sobre la investigación 'La construcción de un espacio catalán de comunicación'".

(1991) Participació, com a ponent invitat, a la Reunió d'Experts sobre Drets Culturals dels Pobles a Europa, organitzada pel Centre Unesco de Catalunya a Girona, 5-8 de febrer. Ponència: "Espais de comunicació i diàleg cultural a Europa".

(1991) Participació en la I Conferència de la Societat Catalana de Comunicació, amb una ponència sobre "L'estat de la comunicació", Girona, 15 de juny.

(1989) Participació, com a ponent invitat, a la secció 7 del congrés Romanistentages, celebrat a Achen (RFA) els 25-27 de setembre; ponència: "Notas sobre la descentralización de la comunicación en Europa y la experiencia catalana".

(1988) Intervenció en l'obertura de les Jornades Cinema i Televisió a Catalunya, Oficina Catalana de Cinema, 26/27 octubre.

(1988) Intervenció en el Seminari del Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, amb una sessió sobre els "mass media", 6 octubre.

(1988) Comunicació presentada al XVI Congrés Internacional de la IAMCR: "Sobre la formació d'espais nacionals de comunicació. El cas català", Barcelona, 24-28 juliol.

(1988) Ponència "Apuntes metodológicos sobre políticas de comunicación: el caso de Cataluña" a les jornades sobre "La comunicación en los países sin estado", Facultad de CienciasSociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco, Leioa-Bilbao, 19-21 abril.

(1988) Ponència "Comunitat de cultura, comunitat de comunicació i poder simbòlic", jornades "El nacionalisme català a la fi del segle XX", Girona, 18-20 març.

(1988) Coordinació de les jornades "Model de TV i model d'Estat", Fundació Acta, Barcelona, 19-20 febrer; ponència presentada: "Un model de TV al servei de la unitat de destí".

(1987) Ponència "Cultura i mitjans de comunicació: de la identitat a la universalitat", presentada a l'encontre "La cultura a les Illes Balears", Obra Cultural Balear, Palma de Mallorca, 5-6 desembre.

(1987) Ponència "El català i els mitjans de comunicació: ¿quina normalització?", presentada al simposi "Català a l'Hospitalet", l'Hospitalet de Llobregat, 27-29 novembre.

(1986) Ponència "Proposta d'estudi sobre els desequilibris i necessitats de comunicació i d'informació a les comarques catalanes de muntanya" a les Jornades de Comunicació i Informació al Pirineu Català, Ajuntament de Ripoll, 28 oct - 2 novembre.

(1986) Ponència inaugural de les Segones Reflexions Crítiques sobre la Cultura Catalana, organitzades per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, titulada "Cultura, comunicació i dependència", Barcelona, 20 octubre.

(1986) Ponència "El català i el nou marc europeu de comunicació" al II Congrès Internacional de la LLengua Catalana, Area de Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Perpinyà, 2-4 maig.

(1986) Participació a la “Consultation on Collaborative Research into the Impact of the New Comunication Technologies", UNESCO, Universitat de Goteborg (Suècia), 27-30 gener. Comunicació presentada: "From Communication Policy to Reconstruction of the cultural identity. A prospect for Catalonia".

(1985) Ponència inaugural de les I Jornades sobre Llengua i cultura, Sant Boi de Llobregat, 19-22 novembre, amb el títol de "Propostes per a una política cultural nacional".

(1985) Ponència "Noves tecnologies de la comunicació i descentralització" al Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs, La Seu d'Urgell, 22-26 d'agost.

(1985) Ponència "Els 'mass media' i la identitat nacional (Catalunya, 1939-1985)", al cicle sobre "Catalanisme: Història, Política, Cultura", Ateneu Barcelonès, 14 març.

(1984) Ponència "Les tribulacions d'un ciutadà ben informat (La disponibilitat d'informació com a problema central de les noves cultures)", seminari Tecnologia, Art i Comunicació, de la UIMP, Barcelona, 17-21 setembre.

(1983) Ponència "Televisiones e autonomia nella Catalogna" al congrés "La televisiones nel Mediterraneo", ISVI, Taormina (Sicilia), 11-13 març.


Premis rebuts

(2000) Finalista “17è. Premi d’assaig Josep Vallverdú”, concedit per l’Ajuntament de Lleida per l’obra El meu país. Narratives i combats per la identitat.

(1993) "Premi de periodisme Ferrer Eguizábal", concedit pel Col.legi de Periodistes de Catalunya, sobre el tema "Relacions entre premsa i política" per l'article "Premsa, partits i govern", publicat al diari Avui (29-4-1993).

(1990) Premi periodístic "Jaume Ardèvol i Cabré", concedit pel Centre Cultural i Recreatiu de Torroja del Priorat (Priorat, Tarragona) en ocasió dels Jocs Florals de Torroja del 27 de maig de 1990, per l'article "On és la nació" (Avui, 17-9-89).

(1984) Premi "Jaume Carner" de l'Institut d'Estudis Catalans per la recerca doctoral publicada amb el títol de Sistema i polítiques de la comunicació a Catalunya.

 • 3. Activitats docents

 

Doctorat

* Des del curs 1992-93, Impartició de cursos de doctorat (i de màster) en els programes bianuals dels Estudis de Periodisme i dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF; a partir de 1996, del nou Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual; i a partir de 2009, del nou Departament de Comunicació. Cursos sobre "Polítiques de la informació a Europa", "Polítiques de l'Audiovisual a Europa", "Televisió i espai públic", “Audiovisual i identitats a Europa” i “Les Imatges de la Política”.

* Des del curs 1983-84 i fins el curs 1991-92, impartició de cursos de doctorat en els diversos programes organitzats succesivament pel Departamentde Periodisme (Departament de Teoria de la Comunicació fins el curs 1985/86, i Departament de Periodisme després) de la UAB.

 

Llicenciatura

* Des del curs 1996-97 fins al curs 2005-06 docència de l’assignatura troncal Estructura de la comunicació social als Estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF.

* Des del curs 2005-06 al 2007-08, membre de la comissió d’avaluació del Treball Fi de Carrera (TFC) de Comunicació Audiovisual de la UPF.

* Docència als Estudis de Ciència Política de la UPF (juntament amb el Dr. Francesc Pallarès) de l’assignatura optativa Comunicació i Política, des del curs 1998-99 fins al 2005-06.

* Docència als Estudis de Periodisme de la UPF de l'assignatura optativa Polítiques de comunicació, des del curs 1993-94 al 1995-06; i des del curs 1996-97, als Estudis de Comunicació Audiovisual (bianual fins el curs 2004-05).

* Docència de l'assignatura obligatòria de primer curs de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB, Introducció a la comunicació de masses, des del curs 1975/76 fins al curs 1991-92.

* Docència de l'assignatura de cinquè curs de la mateixa Facultat, Teoria de la comunicació social del curs 1987-88 al 1990-91.

 

Altres cursos i seminaris

(2009) Lliçó “El poder de la televisión en las elecciones”, al curs “Cómo ganar las elecciones en televisión”, Bilbao, UPV/EHU, 6-7 juliol.

(2008) Lliçó “Comunicació i espais culturals a Europa: continuïtats i rupturs”, dins el curs “A la recerca d’un ecosistema comunicatiu per a la llengua catalana”, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30-6-2008.

(2008) Conferència “Viatge al laberint de les pantalles”, a Setmana de la Comunicació, Universitat de Lleida, 3-4-2008.

(2006) Curs de Doctorat sobre “Políticas de comunicación y conflictos de identidad en Europa”, impartit en el Departament de Periodisme de la Umiversitat del País Basc (UPV/EHU) en Leioa, 1-2 de juny.

(2002) Curs de Doctorat sobre “Políticas de comunicación y conflictos de identidad en Europa”, impartit en el Departament de Periodisme de la Umiversitat del País Basc (UPV/EHU) en Leioa, 29-30 de maig.

(1999) Curs “Massmedia e politica: Spagna 1999”, a l’Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, Perugia (Italia), 28 de maig.

(1995) Curs de doctorat sobre "Polítiques de comunicació a Europa", Facultat de Periodisme, Universitat de Santiago de Compostel.la, 27-29 de març.

(1991) Coordinació del "Seminari El Temps sobre periodisme català", celebrat a València, 24-26 octubre.

(1991) Curs sobre "Espais de comunicació i hegemonia a l'Europa dels 90", Universitat Catalana d'Estiu, Prada (Catalunya Nord, França), 22-23 d'agost.

(1991) Seminari sobre "Les perspectives de l'espai català de comunicació", Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València, València, 27 de maig.

(1990) Coordinació del seminari "Xarxes de teledistribució: TV cable i serveis interactius", i curs sobre "Models d'implantació sobre la comunicació per cable", Istitut Català de Tecnologia, Barcelona, 12-14 de març.

(1987) Seminari sobre "Políticas de comunicación y nuevas tecnologías en Europa", per a professors i alumnes de doctorat, Universidad Iberoamericana, México D.F., 2-4 setembre.

(1985) Coordinació del seminari "Impacte de les noves tecnologies en les mecanismes de producció i difusió cultural", dins "El laboratori" de la Diputació de Barcelona.

 • 4. Activitats relacionades

(2005) Codirector (amb el prof. Xavier Pérez) de la revisa FORMATS n. 4 (www.upf.edu/formats).

(2004-2005) Assessor extern en matèries de polítiques de comunicació de la Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

(2001-2012) Director de Quaderns del CAC, revista quatrimestral (semestral a partir de 2009) de recerca en comunicació i cultura audiovisuals, editada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

(1987-- ) Columnista regular a les pàgines d'opinió dels diaris Avui i El Punt (des d’agost de 2011 ElPuntAvui) i del setmanari El Temps en temes de comunicació i cultura.

(1999) Coordinació (junt amb el prof.Lluis Jofre) de les jornades científiques internacionals “La colonització del ciberespai”, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona (18 i 19 de novembre) i a Palma de Mallorca (22 i 23 de novembre).

(1998) Coordinació (amb el prof. Joan M. Tresserras) del VII Congrés de Mitjans de Comunicació sobre “Cultura digital i societat de la informació”, València, 27-31 d’octubre.

(1992) Assessor tècnic i relator de la jornada sobre "El mercat de la informació davant de l'Europa de 1993", organitzada a Girona el 28 de febrer pel Patronat Pro Europa i pel Col.legi de Periodistes de Catalunya.

(1991) Membre de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu, i coordinador de l'àrea d'Humanitats.

(1990-2003) Promotor i codirector de la col.lecció "Pòrtic Media" sobre llibres de comunicació en català de l'editorial Pòrtic de Barcelona.

(1990) Coordinador de les jornades de periodisme "¿Es possible una premsa independent?", organitzades per la Fundació ACTA, Barcelona, 13-15 de novembre.

(1989-90) Columnista regular en temes de comunicació al Diari de Barcelona.

(1988) Coordinació de les jornades sobre la reestructuració televisiva "Model de TV i model d'Estat", organitzades per la Fundació ACTA, Barcelona, 19-20 de febrer.

(1985) Assessor del II Simposi Internacional Premsa i Educació, Servei de promoció de la premsa, Generalitat de Catalunya, 15-17 octubre, Barcelona.

(1983-85) Columnista especialitzat en televisió, col.laborador del setmanari El Món de Barcelona.

(1976-82) Redactor de política catalana del diari Avui de Barcelona.

(1974-75) Redactor de Hoja del lunes, de Barcelona.

 

Altres activitats de recerca

* (2010-2011) Membre de la subcomissió de Comunicación de la Comisión Nacional de Ciencias Sociales de evaluación de Proyectos de Investigación del MICINN.

* (2009-2012) Membre de la Comissió de Ciències Socials de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

* (2008-2010) Membre del Advisory Board del Catalan Journal of Communication & Cultural Studies (Editat per Intellect, n 1, 2009)

* (2008) Membre assessor de la Comissió Avaluadora de la Recerca (CAR) en l’àmbit de Ciències Socials de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

* (2008) Membre fundador de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), constituda el 21 de febrer en la seu de la Asociación de la Prensa de Madrid.

* (2006) Membre de la junta gestora de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AICE), constituïda a la Universidad Carlos III, Getafe, el 28 de març de 2007.

* (2000) Estada de recerca com a “Visiting professor” invitat pel Institut for Policy Studiesde la Johns Hopkins University, de Baltimore, Maryland (USA), octubre-desembre.

* (1996--2000). Membre de la Comissió d’Assesorament i Seguiment (CAS) del Pla de Recerca, dins la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya.

* (1998). Parlament de Catalunya: comparaixença davant la Comissió d’Estudi sobre la modificació de la Llei 10/1983 (CCRTV): “Notes sobre la situació de l’audiovisual i l’eventual acomodació de la normativa catalana a les seves variacions”. Barcelona 10 novembre. Publicació en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sessió 5, 10 de novembre.

* (1998) Coordinació (amb Francesc Pallarès) de la jornada Democràcia i Comunicació, “Els especialistes de la política: think tanks i spin doctors”, Universitat pompeu Fabra/USIS, Barcelona, 14 de maig de 1998.

* (1997-98) Membre de la ponència sobre l’Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, nomenada per la CONACIT (Consell d’Avaluació Científico-Tècnica, CIRIT), en representació de l’àrea de Ciències de la Comunicació (1997-98).

* (1993-1996) Membre delEditorial Board de la prestigiosa revista nordamericana Critical Studies in Mass Communication .

* (1993) President de la Comissió Assessora dels Estudis de Comunicació Audiovisual, nomenat pel rectors de la Universitat Pompeu Fabra.

* (1992) Membre de la Comissió Assessora dels Estudis de Periodisme, nomenat pel rector de la Universitat Pompeu Fabra.

* (1990-91) Coordinació, junt amb el Dr. M. Murciano, del "Seminari Internacional sobre Comunicació i Cultura", impartit al si del Departament de Periodisme de la UAB com a activitat docent de tercer cicle durant el curs.

* (1990) Realització d'un "Informe sobre necessitats de formació i de recerca en comunicació social a Catalunya", encarregat per la Direcció General d'Universitats del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

* (1990-91) Membre del Consell Assessor del Llibre Blanc sobre les Telecomunicacions a Catalunya, promogut pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya i la Telefònica.

* (1990-91) Consultor de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) de Madrid.

* (1988-90) Consultor de la CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica) de la Generalitat de Catalunya, com a membre de la comissió d'avaluació de sol.licituds de beques per a ampliació d'estudis en matèria d'informació i comunicació.

* (1989-90) Assessor de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, especialment en Política Lingüística. Membre de la comissió d'avaluació de Desplegament de la mateixa i del Consell Editor de la revista del Departament "Cultura".

* (1989) Invitat pel Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica en el marc del seu International Visitor Program: programa de tres setmanes (març-abril) de visita a sis Universitats dels EUA, amb seguiment dels programes i curricula dels seus centres de comunicació i de periodisme, així com amb entrevistes amb diferents professors i teòrics de la comunicació, i visites a alguns mitjans de comunicació.

* (1989) Conferència sobre "Els mass-media i l'Europa del 92", School of Telecomunications, Ohio University, Athens (Ohio), 31 març.

* (1988) "Llengua , cultura i comunicació", a les Jornades de didàctica per a professors de català per a adults, Direcció General de Política Lingüística, Barcelona, 5-9 setembre.

* (1988) Membre del comitè organitzador del 16è. Congrés Internacional de la International Association for Mass Communication Research (IAMCR/AIERI), Barcelona (Facultat de Ciències de la Informació, UAB), 24-28 juliol

* (1988) Promotor i coordinador de la setmana d'actes acadèmics sobre "El periodisme català a la Segona República", organitzada pel Departament de Periodisme de la UAB, Bellaterra, 6-9 febrer.

* (1979-1983) Promotor i primer redactor en cap de la revista especialtzada Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura, del departament de Teoria de la Comunicació de la UAB.

* Col.laborador de les revistes especialitzades en comunicació Telos (Madrid) i European Journal of Comunication (Londres) i Media Culture and Society(Londres).

 • 5. Altres activitats professionals

* (1997--2000) Vocal del Consell Audiovisual de Catalunya, nomenat pel Parlament de Catalunya.

* (1989-95) Membre del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), nomenat en representació de l'Institut d'Estudis Catalans i de les Universitats Catalanes

* Soci actiu del Col.legi de Periodistes de Catalunya des del 1977.

* Membre de la International Association for Mass Communication Research (IAMCR/AIERI) des del 1978.

* Membre de la Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (1992-95).

* Promotor, membre fundador i vocal de la primera junta directiva de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona.

* Membre fundador de la fundació Acta, Fundació per a les Idees i les Arts, de Barcelona.

* Membre dels jurats dels premis següents:

  - “Premis Nacionals de Radiodifusió, de Televisió, de Telecomunicacions i d’Internet”, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya (1999-2010).

  - Premis d’assaig Josep Vallverdú de la Paeria de Lleida (2007-2011).

  - “Premis MAC”, Mercat Audiovisual de Catalunya, Granollers, abril 2007.

  - “Premi d’Assaig Carles Rahola”, Premis literaris de Girona (2003-2006).

  - "Memorial Joan B. Cendrós", atorgat per Omnium Cultural a treballs periodístics estrangers sobre la personalitat dels Països Catalans (1988—fins el present).

  - “Premi d’Honor de les Lletres Catalanes”, Omnium Cultural, (2000-2005).

  - “Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses”, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) (1999-04).

  - “Premis Nacionals de Cultura”, de la Generalitat de Catalunya (1997-2003).

  - “Premi d’Assaig Joan Fuster”, Premis Octubre, València (2003).

  - "Premi Internacional Ramon Llull", atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Congrés de Cultura Catalana, dedicat a homenatjar persones o institucions estrangeres que s'han distingit per la promoció de la cultura catalana (1993-1997).

  - "Premis nacionals de Periodisme" de la Generalitat de Catalunya (1991 i 1992).

  - "Endavant de Publicitat", atorgat pel diari Avui al millor anunci o campanya publicitària en llengua catalana en qualsevol mitjà (1993-96).

  - "Givanel i Mas" d'investigació del periodisme a Catalunya, atorgat per la Societat Catalana de Comunicació (1988 i 1992).

  - "Antoni Rovira i Virgili", atorgat pel diari Avui a un treball d'investigació de la comunicació sobre els Països Catalans (1989-92).

  - "Joan Fuster d'assaig" dintre els "Premis Octubre" de l'Editorial Tres i Quatre de València (1987).

  - "Ciutat de Barcelona - Mitjans de Comunicació", de l'Ajuntament de Barcelona (1985-88).

  - "Omnium Cultural de Televisió" (1985-88).