Capítols de llibre
 • “Language Policies in the Public Media and the Promotion of Catalan in the Private Media, Arts and Information Technologies”.

  (2011) M. Strubell and E. Boix-Fuster (eds.), Democratic Policies for Language Revitalizations: the Case of Catalan. London and New York, Palgrave Macmillan, pp 182-200 (ISBN 978-0-230-28512-5).

 • “Katalana ari digitalaren komunikazio erronken aurrean” (“La lengua catalana ante los retos de la comunicación en la era digital”).

  (2011) AA.VV., Irigoienazpikoa.Hizkuntza ez hegemoniko edo maila ertainekoak hedabideetan eta IKTetan, Andoain (Guipúzcoa), Ayuntamiento de Andoain, pp. 144-189 (ISBN 978-84-921732-5-9).

 • “Prólogo”, a Eva Pujadas, La televisión de calidad. Contenidos y debates.

  (2011) Barcelona, Paidós (en prensa).

 • “Contra la deriva: per una federació catalano-valenciana”,

  (2010) Dins Martí Domínguez (ed.), Sud enllà. El País valencià vist des de Catalunya, València, Universitat de València, pp. 147-161.

 • “Pròleg”, a Carles Pont Sorribes, Comunicació i crisi. La gestió de la comunicació pública en episodis d’emergència.

  (2009) Barcelona, Editorial UOC, pp. 11-13.

 • “Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies: balanç de la penetració del català i perspectives”.

  (2009) IEC, Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp 155-174.

 • “TV3 i Catalunya Ràdio: 25 anys de servei al país”.

  (2009) Dins Miquel de Moragas i alt. (eds.), Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008. Bellaterra, Institut de la Comunicació (InCom-UAB) – Generalitat de Catalunya, pp. 339-351.

 • “L’agenda temàtica electoral a la televisió i a la premsa”.

  (2009) L. Gómez, dins J. Pericot i A. Capdevila (ed.), L’espectre del tripartit. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2006, Girona, Documenta Universitaria (cap. 4), pp. 71-120.

 • “Les polítiques de la diversitat cultural i les institucions internacionals”.

  (2008) Dins Diversos Autors, Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Banyoles, Barcelona-Banyoles, Institut d’Estudis Catalans, pp. 115-124.

 • “L’agenda temàtica electoral en televisió i premsa”.

  (2007) J. Corbella, L. Gómez i L. Àubia, dins F. Pallarès, J. Gifreu i A. Capdevila (Eds.). De Pujol a Maragall. Comunicació política i comportament electoral en les eleccions catalanes de 2003. Girona, Documenta Universitaria (cap. 4), pp. 75-123.

 • “Informació i propaganda”.

  (2006) Dins Josep-M Terricabras (Coord.), Què ens expliquen? Com interpretar la informació, Barcelona, Mina, pp. 77- 95.

 • “Espai de cultura i espai de comunicació: perspectives i prioritats estratègiques”

  (2005) Dins Damià Pons (ed.), Països Catalans, en plural, Palma de Mallorca, Editorial Moll, pp. 243-254.

 • “Els mitjans audiovisuals, laboratoris de la segona oralitat”.

  (2003) Dins Joan Martí i Josep M. Mestres (eds.), L’oralitat i els mitjans de comunicació. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 137-148.

 • “La cultura o la lluita entre el lloc i l’espai”.

  (2003) Dins M. Guerrero i J. Pont (Coord.), Fronteres, territoris, mites. Lleida, Pagès editors-Ajuntament de Lleida, pp 113-118.

 • “La responsabilitat dels mitjans de comunicació en l’ecologia de les llengües”

  (2002) Dins Joan Martí i Josep M. Mestres (eds.), Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp 101-110.

 • “L’agenda electoral als mitjans de comunicació”.

  (2001) M. Terribas, dins J. Gifreu i F. Pallarès (eds.), La campanya més disputada. Mitjans, partits i ciutadans a les eleccions catalanes del 1999. Barcelona, Pòrtic, pp 39-115.

 • “L’espai català de comunicació en l’era digital”.

  (2000) Dins M. Corominas i M. de Moragas (eds.), Informe de la comunicació a Catalunya 2000, Bellaterra (Barcelona), INCOM-Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 339-346.

 • “Comunicació i cultura”.

  (1999) Dins Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol 12: Autogovern i reptes de la fi de segle 1980-1997. Barcelona, Eciclopèdia Catalana, pp 298-311.

 • “Elogi i crítica de la televisió pública”.

  (1999) Dins Parlament de Catalunya, Model i finançament de les televisions públiques, Barcelona, Columna, pp. 11-28.

 • “El binomi protecció/promoció de l’audiovisual: les polítiques de la Unió Europea”.

  (1999) Dins Margarita Ledo Andión& Margarita Krohling Kunsch (eds.), Comunicación Audiovisual: Investigación y formación universitarias, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 91-103.

 • “Quadres sobre l’objecte televisió”, Mon TV: La cultura de la televisió.

  (1999) Catàleg de l’Exposició Món TV, Barcelona, CCCB/Diputació de Barcelona, pp 125-131.

 • E. Saperas i J. Gifreu, “Anàlisi de l’agenda temàtica en les eleccions autonòmiques a Catalunya, 1995”.

  (1998) Dins F. Pallarès (eds.), Comunicació política i comportament electoral a Catalunya. Eleccions autonòmiques 1995, Barcelona, Mediterrània, pp. 75-109.

 • “L’espai català de comunicació vers la sobirania cultural”.

  (1997) Dins V Jornades de sociolingüística: Comunitat Lingüística i Espais de Comunicació, Alcoi, Ajuntament d’Alcoi, pp 61-75..

 • “La paraula mediàtica en el mercat cultural català”.

  (1997) Dins Autors Diversos, Una llengua, una cultura, un mercat, Barcelona, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pp 9-22.

 • "El factor idiomàtico en los medios de comunicación en Cataluña".

  (1996) Dins Club Arnau de Vilanova (ed.), Para entendernos: Los grandes temas del debate Cataluña-España, Barcelona, Ariel, pp. 187-193.

 • “Les relacions entre els territoris del català en la perspectiva europea”.

  (1996) Dins Diversos Autors, Novenes Jornades. Projecte Nacional, Identitat i Convivència: el País Valencià. Elx, Ajuntament d’Elx, pp.126-139.

 • "La invenció de l'imaginari audiovisual".

  (1995) Col.laboració al catàleg El patrimoni etnològic de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 98-99.

 • "Drets culturals i espais de comunicació".

  (1995) Dins Actes del simposi internacional Drets lingüístics i drets culturals a les Regions d'Europa. Barcelona, Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya (editat en quatre llengües: català, castellà, francès i anglès). Edició catalana, pp 52-59.

 • "Pròleg" al llibre: D. E. Jones i J, Baró i Queralt, La indústia musical a Catalunya.

  (1995) Barcelona, Llibres de l'Index, pp. 9-11.

 • "Televisión y socialización en la edad de la innocencia".

  (1994) Dins Autors Diversos, Televisión. Niños y jóvenes, València, RTVV, pp. 137-145.

 • "Polítiques culturals i concentració de mitjans a Europa".

  (1994) Dins Autors Diversos, Actes del II Congrés de Mitjans de Comunicació, València, Eliseu Climent editor, pp. 127-136.

 • "Els mitjans de comunicació i el procés de normalització".

  (1994) Dins Autors Diversos, Actes de les Jornades sobre Normes i Normalització lingüística, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 181-188

 • Articles diversos dins Autors Diversos, D'un temps, d'un país.

  (1993) Barcelona, Curial.

 • "Un modelo comunicacional: la diversidad compartida".

  (1991) Dins Autors Diversos., La política cultural europea, Madrid, Fundación Encuentro, pp. 115-133.

 • “De la postEspanya a la postEuropa: vers la reconstrucció dels espais nacionals europeus”.

  (1990) Dins Diversos Autors, Quartes Jornades: El nacionalisme català a la fi del segle XX. Barcelona, Edicions de la Revista de Catalunya, pp. 40-70.

 • "Un model comunicacional: la diversitat compartida".

  (1990) Dins Diversos Autors, La políticacultural europea. Una proposta des de Catalunya, Barcelona, Fundació J. Bofill, pp. 107-126.

 • "Televisions privades: nova fase d'ocupació del territori".

  (1990) Dins Les televisions privades des de la perspectiva de la comunicació a Catalunya, Barcelona, Debats de l'Aula Provença.

 • "Comunitat de cultura, comunitat de comunicació i poder simbòlic".

  (1989) Dins Diversos Autors, El nacionalisme català a la fi del S. XX, Barcelona, Edicions 62/La Magrana.

 • "Un model de TV al servei de la 'unitat de destí'".

  (1988) Dins Diversos Autors, Model de TV i model d'Estat, Barcelona, Quaderns Acta, pp. 35-43.

 • "Cultura, comunicació i dependència".

  (1987) Dins Diversos Autors, Segones reflexions crítiques sobre lacultura catalana, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pp. 9-30.

 • "Els JJ.OO. del 92, ¿un simple aparador de les noves tecnologies de la comunicació?".

  (1987) Dins Diversos Autors, 1992: quins jocs?, Barcelona, La Magrana (Quaderns d'Alliberament, 13), pp. 83-88.

 • "Els mass-media i la identitat nacional (Catalunya, 1939-1985)".

  (1986) Dins Diversos Autors, Catalanisme: Història, Política i Cultura, Barcelona, L'Avenç, pp. 285-299.