Articles de revista
 • “Comunicació política i eleccions al Parlament de Catalunya: crònica d’una dècada de recerca (1995-2006)"
  (2011) Comunicació, 28-2, novembre, pp. 9-26 ((ISSN edició electrònica 2014-9444; ISSN edició impresa 2014-0304)
 • “El procés de normalització del català en els mitjans de comunicació: notes sobre l’evolució de la recerca, 1980-2010”
  (2011) Treballs de Sociolingüística Catalana, n. 21, pp. 73-82 (ISSN edició impresa: 0211-0784; ISSN edició electrònica: 2013-9136).
 • “Cultura i média a Europa: pànic davant l’abisme blau marí”.
  (2010) Cultura, n. 5 (gener, cinquena època), pp. 9-39.
 • “The Catalan Communicative Space: still a strategic objective”
  (2009) Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, vol 1, num 1, pp. 87-95.
 • “Média i eleccions a Catalunya: un escenari escindit?”.
  (2008) Revista VIA, n. 08, pp 115-125.
 • “La televisió i la construcció d’una imatge pública de la immigració”.
  (2006) Quaderns del CAC, n. 23-24, pp 3-12 (www.audiovisualcat.net).
 • “Els noticiaris televisius i l’accés a l’agenda pública dels temes d’immigració”.
  J. Gifreu, J. M. Corbella, L. Aubia i R. Suárez.
  (2006) Quaderns del CAC
  , n. 23-24, pp 85-102 (www.audiovisualcat.net).
 • “L’Informe Mac Bride des de Catalunya: balanç d’una esperança”.
  (2005) Quaderns del CAC, n. 21, pp 79-81 (www.audiovisualcat.net).
 • “Digitalització, comunicació i identitat en temps de crisi”.
  (2003) Idees, n. 18 , pp 24-31.
 • “La pantalla del pànic i del reciclatge”.
  (2002) Transversal, n. 18, pp 111-113.
 • “L’espai audiovisual català: crisi de creixement?”.
  (1998) Quaderns del CAC, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, n. 1, març 1998, pp 3-8 (www.audiovisualcat.net).
 • “Espai de comunicació o la invenció dels ‘nosaltres’”.
  (1998) Transversal, 5, pp 38-41.
 • “La televisió i la formació dels espais públics nacionals a Europa”.
  J. Gifreu i E. Saperas.
  (1997) Dins Formats, UPF, n. 1, (http://www.iua.upf.es/formats)
 • “Mirar i saber, o el mite de la transparència”.
  (1997) Transversal, 4, pp 34-37.
 • "Linguistic order and spaces of communication in post-Maastricht Europe".
  (1996) Media, Culture and Society, (SAGE, Londres, Thousand Oaks and New Delhi), vol 18 (gener), pp 127-139.
 • "El formato de la información en las televisiones europeas".
  J. Gifreu i E. Saperas.
  (1995) Telos (Fundesco, Madrid), n. 42, pp. 35-47.
 • “La comunicació i les indústries culturals”.
  (1995) El Mirall (Palma, Obra Cultural Balear), n. 72, pp. 50-53.
 • "La TV, entre el cel i el cable".
  (1995) Debat nacionalista, n. 26, pp 68-70.
 • "La televisió en els límits de l'interès públic".
  (1994) Annals del periodisme català, n. 24.
 • "Cultura, llengua i comunicació després del Tractat de Maastricht".
  (1993) Revista de Catalunya (Fundació Revista de Catalunya, Barcelona), n. 75, juny, pp. 9-20.
 • "Europa, un imaginari per crear".
  (1993) Debat Nacionalista, n. 20, pp 88-90.
 • "¿Un país sense premsa?".
  (1992) Debat Nacionalista, n. 19, pp 82-84.
 • "Estructura y política de la comunicación en Cataluña: Una cuestión de Estado".
  (1992) Telos, n. 30 (Madrid), pp. 54-61.
 • "Les polítiques de promoció de l'espai català de comunicació. Objectius prioritaris".
  (1991) Revista de Catalunya, n. 53, (Barcelona), juny, pp. 11-23.
 • "La recerca en comunicació social".
  (1990) Dins La recerca científica i tecnològica a Catalunya, 1990, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans/CIRIT, pp. 289-295.
 • "España, un espacio de comunicación en crisis".
  (1990) Telos, n. 23, setembre 1990, pp. 10-12.
 • "Language and the mass media in the Catalan-speaking area".
  (1990) The Media EducationJournal, n. 9 (Glasgow), pp. 18-20.
 • "Europa: del model lingüístic al model de comunicació".
  (1990) Cultura, n. 9, febrer 1990.
 • "La passió per la diferència: la cultura catalana a la fi de segle".
  (1989) Barcelona metrópolis Mediterrània (Ajuntament de Barcelona), n. 13.
 • "La investigació de la comunicació a Catalunya".
  (1989) Anàlisi, n. 12, Servei de Publicacions de la UAB, pp. 9-65.
 • "La TV que ens (des)espera".
  (1989) Avui, suplement de Sant Jordi, 23-4-1989, pp. 28-32.
 • "TV i cultura: notes sobre unes relacions conflictives".
  (1989) Revista de Catalunya, n. 29, abril, pp. 9-24.
 • "Televisió: opulència de canals i crisi de fidelitats".
  (1988) Serra d'Or, n. 345, pp. 13-19.
 • "El camí d'una eurocultura de marca catalana".
  (1987) Avui, Suplement de Sant Jordi, 23-4-87, pp. 24-26.
 • "Els 'Mass Media' en català davant la circulació europea de la comunicació".
  (1987) Revista de Catalunya, n. 4,pp. 9-18.
 • "El mapa de la comunicació a Catalunya: una recomposició anunciada".
  (1987) Cultura, n. 6, pp. 15-16.
 • "The Mass Media in Catalan and Communication in Europe".
  (1987) Catalonia Review, n. 1 (Barcelona), desembre, pp. 21-29.
 • "From Communication Policy to Reconstruction of Cultural Identity: Prospects for Catalonia".
  (1986) European Journal of Communication, vol. 1, pp. 463-76.
 • "Per una política cultural nacional".
  (1985) El Món (Barcelona), 21-6-85.
 • "La Unesco i la fi de L'hegemonia dels EUA en el control mundial de la informació".
  (1984) Annals del Periodisme català (Barcelona), n. 1, octubre-desembre, pp. 67-75.
 • "Els Mèdia a Catalunya: peruna estratègia contra la dependència".
  (1983) Quaderns de Ciències Socials, (Diputació de Barcelona), n. 5, pp. 39-51.
 • "Els mass-media a Catalunya: del franquisme a l'autonomia (1970-1980)".
  (1983) L'Avenç, n. 59, pp. 41-71.
 • "Selecció de documentació i referències estadístiques sobre els mitjans de comunicació a Catalunya"
  (En col. amb Miquel de Moragas) (1982) Anàlisi (Bellaterra), n. 6, pp. 17-77.
 • "La Generalitat de Catalunya i els mitjans de comunicació".
  (1982) Anàlisi, (Bellaterra), n. 5, pp. 39-54.
 • "El repte de la Catalunya autónoma i la posició central dels mitjans de comunicació".
  (1982)Anàlisi,(Bellaterra), n. 5, pp. 7-12.
 • "Política audiovisual de los municipioscatalanes".
  (1982) El País (Barcelona), 16/17-11-82.
 • "La eclosión de la prensa comarcal catalana".
  (1982) El País (Barcelona), 31-10-82.
 • "La premsa catalana a l'escola".
  (1982) Avui, 20-6-82.
 • "Estat, ordre(s) i serveis d'informació. El 23-F com a negació del cop d'Estat".
  (1981) Anàlisi (Bellaterra), n. 4, pp. 127-145.
 • "La televisió per satèl.lit trasbalsa Europa".
  (1981) Avui, 10-5-81.
 • "InformeMac Bride: el nou 'ordre' de la informació des de l'òptica dels Països Catalans".
  (1981) Avui, 2-12-80.
 • "La difusió de premsa a Catalunya, 1978-79".
  (1980) Anàlisi (Bellaterra), n. 1, pp. 23-61.
 • "Premsa a Catalunya: quasi tota en castellà".
  (1979) L'Hora (Barcelona), 18-11-79.
 • "Premsa de partit a Catalunya".
  (1978) Avui, 26-2-78.
 • "La información, esa máquina opresora".
  (1977) El viejo topo (Barcelona), n.8.